Grensshoppen bij volleybal

Grensshoppen, dat is als Nederlanders benzine of shampoo in Duitsland kopen of medicijnen en sigaretten in België omdat het over de grens goedkoper is. Misschien ben jij zelf wel een grensshopper voor je Nutella-verslaving? De reden van het bestaan is verschillend prijsbeleid van bedrijven in verschillende aan elkaar grenzende landen. 

Goed nieuws, bij volleybal kan je ook grensshopper worden. Er zijn namelijk merkwaardige verschillen bij de indelingen van de jeugdvolleybalcompetities1


Als we bijvoorbeeld kijken het indelen naar niveau (zie tabel hieronder), dan valt op dat regio Noord en regio Zuid een tegenovergesteld beleid volgen. Regio Noord doet niet aan derde klasse, in regio Zuid volleybalt ruim één derde van de jeugd juist wel in die derde klasse. 

Kan de jeugd in regio Noord beter en de jeugd uit regio Zuid minder goed volleyballen? Natuurlijk niet. Het verschil heeft bijzondere gevolgen. Zo volleybalt in Noord de helft van de C-jeugd eerste klasse of hoger en dus op een groot veld, in regio Zuid doet maar een kwart dat. 


Teamgelden verschillen ook per regio en soms fors. Nog merkwaardiger wordt het als we dit combineren met het gemiddeld aantal wedstrijden dat een team speelt. 

Om een voor mij onbekende reden worden de poules in regio Oost en Zuid minder vol gestopt dan in Noord en West waardoor je in Oost en Zuid gemiddeld minder wedstrijden speelt (zie tabel hierboven). In regio Oost en Zuid zitten vaker vijf teams in een poule en speel je acht wedstrijden in een seizoenshelft, in Noord en West is dat veel vaker zes of zelfs zeven teams en speel je tien of twaalf wedstrijden. 

Het grootste verschil zit bij Jongens A. EVV JA1 uit Elburg, regio Oost, speelt op jaarbasis gemiddeld zestien competitiewedstrijden, de jongens van VC Zwolle, regio Noord en twintig kilometer verderop, spelen er tweeëntwintig. 

Het meest bekaaid komen de teams uit regio Zuid er vanaf. De jeugd van CVV-Spirit uit Barendrecht zou veel beter af zijn bij het tien kilometer verderop gelegen Volley Zuid in Rotterdam en Regio West; gemiddeld twee wedstrijden per seizoen meer en  40% minder euro's teamgeld. 

Dat is hetzelfde als 10% grotere Nutella-potten die in Rotterdam ook nog een 40% goedkoper dan in Barendrecht zijn. Dan wil je wel grensshopper worden.

Het waarom van deze verschillen, daar kunnen we slechts naar raden. Sommige van die verschillen zijn misschien niet zo erg, maar 40% meer betalen voor minder volleybal maar dan tien kilometer verderop, daar heeft de Nevobo toch echt wat uit te leggen. 

Misschien is de oplossing simpeler dan een uitgebreide discussie over het hoe en waarom. Stop gewoon met regio's. Immers dit gaat niet over verschillende bedrijven en Europese grenzen maar over één organisatie, de Nevobo, binnen één land die deze grenzen nota bene zelf verzonnen heeft. Indelen zonder regio's was ook al goed voor vermindering van de reisafstanden, zoals al eerder uitgelegd

Kortom, Nevobo: vraag één prijs, gebruik dezelfde richtlijnen voor niveau-indeling en poulegroottes in het hele land en deel in op basis van reisafstand. 

Is er iemand die vast een voorstel voor de bondsraad kan maken?


1 Binnen de seniorencompetitie zal er ongetwijfeld ook merkwaardige verschillen zijn, zo leert bijvoorbeeld een blik op de teamgelden in de derde divisie. In deze blog beperk ik het echter tot de jeugdcompetitie omdat ik daar veel meer cijfers van heb.  

Reacties